דור העתיד

מורשת תימן בסכנת הכחדה

מתימן יבוא

נלחמים להנחיל את התורה לדור הצעיר

אח יקר

יהדות תימן בגלות הקשה והארוכה למעלה מאלפיים שנה במסירות נפש שמרה על המורשת העתיקה ועל רוח היהדות הטהורה.
עלינו לארצנו בשירה ובשמחה, להקים את המדינה. אך בכאב לב ראינו באובדן התורה, איך אוצרות תימן היקרים, הולכים ונעלמים.
אין טעם בבכיות צריך לשקם ההריסות.

תלמוד תורה מבשר טוב הוקם במטרה להחיות את המורשת הנפלאה ולהצילה מאבדון הסופי.
הילדים הנפלאים זרע קדושים שמחים לקיים את השליחות הגורלית לעם היהודי, ללכת בדרך אבותינו הקדושים נ"ע.
אל תוותר על חלקך בהחייאת מורשת תימן העתיקה והמפוארת.
שלח את תרומתך לעזור לילדים
להמשיך את דרך אבותינו הקדושים.

זכינו לעלות לארצנו לחונן את עפר הארץ, עבדים משלו בנו פורק אין מידם. אך עדת תימן לא מוותרת ותורה מחזרת על אכסנייא שלה ורבבות בני תימן חוזרים את התורה ומבקשים ללכת בדרכי אבות.

אין כמו התימנים בעולם, חבל על כל מה שנעלם

רוצים להתחבר לילדים לעולם התורה והתפילה ולבורא עולם. קחו מאתכם תרומה

Contact Us

שמחת התימנים שירה ותופים

בועז גדקא מרקיד בחתונה

קבלת עול מלכות שמים

תפילת הילדים מעומק הלב

עולם שהולך ונעלם

קריאת תהלים עם הגב. צוברי

למעלה מאלפיים שנות גלות מרה שמרנו על יהדותנו

מאב לבן מרב לתלמיד בטהרה ובקדושה

יהודי בלי תורה, כמו גוף בלי נשמה

CONTACT US

מבשר טוב 02-5812531

מתימן יבוא בנק מסד סניף 515 מס. חשבון 302864

Community Service

Your details were sent successfully!