• Grey Vimeo Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Instagram Icon

הגשר המחבר בין הדורות

מבשר טוב

מאמרים וסרטי וידאו

אמר ריש לקיש גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל,

לפיכך הקדים שקליהן לשקליו, והיינו דתנן "באחד באדר משמיעין על השקלים ועל הכלאים".

יישר כח גדול לגיבורים התורמים להצלת הת"ת לבני עדת תימן 

אשר תרמו לאחרונה ביד ר...


פרשת בא - נושאי הפרשה
קריאת התורה חידושים ועלונים כמנהג התימנים

Please reload

December 2, 2018

Please reload

  • Grey Vimeo Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Instagram Icon

© 2023 by Beyond Earth. Proudly created with Wix.com

REPRESENTATION

PR

Info@mysite.com

123-456-7890

Producer

Info@mysite.com

123-456-7890

Festivals

Info@mysite.com

123-456-7890

Sales

Info@mysite.com

123-456-7890

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now