December 2, 2018

March 23, 2017

January 29, 2017

Please reload

Recent Posts

בָּרוּךְ אֲשֶׁר יָקִים אֶת דִּבְרֵי הַתּוֹרָה הַזֹּאת

March 6, 2018

1/3
Please reload

Featured Posts

בָּרוּךְ אֲשֶׁר יָקִים אֶת דִּבְרֵי הַתּוֹרָה הַזֹּאת

March 6, 2018

אמר ריש לקיש גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל,

לפיכך הקדים שקליהן לשקליו, והיינו דתנן "באחד באדר משמיעין על השקלים ועל הכלאים".

יישר כח גדול לגיבורים התורמים להצלת הת"ת לבני עדת תימן 

 

אשר תרמו לאחרונה ביד רחבה אלפי דולרים ללימוד הילדים ולשיקום הת"ת במקום חדש.

וכן עוד נדיבים רבים חביבים ויקרים ששלחו אלפי דולרים לרווחת הת"ת להקים את התורה

בעדת בני תימן שבעי תלאות ורדיפות.
להנחיל את התורה המקורית ששמורה לנו דורות רבים זה אלפי שנים.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us
Please reload

Search By Tags