מארי חננאל שרארה  דרשה לתימנים פרשת נח

Shadow on Concrete Wall
 יהדות תימן בוכה, מבקשת עזרה